DMCA

DMCA-meddelelses- og fjernelsespolitik og procedurer

 

Selvom vores websted ikke er baseret i USA, respekterer vi copyright-indehaveres intellektuelle ejendomsrettigheder og har derfor valgt at frivilligt overholde bestemmelserne om meddelelse og fjernelse af Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

Dette websted ("SITE") kvalificerer sig som en "Tjenesteudbyder" i henhold til 17 USC § 512 (k) (1) af Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Derfor er det berettiget til visse beskyttelser mod påstande om krænkelse af ophavsret i henhold til DMCA, ofte benævnt "safe harbor" -bestemmelserne. Vi respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi beder vores brugere om at gøre det samme. Således overholder vi og overholder DMCA og har vedtaget følgende meddelelses- og fjernelsespolitik vedrørende krav om krænkelse af ophavsret fra vores kunder, abonnenter eller brugere.

Meddelelse om påstået overtrædelse

 

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør krænkelse af ophavsret, skal du give vores udpegede copyrightagent (identificeret nedenfor) følgende oplysninger: